Tam Demineralizasyon Cihazları

Su kalitesi

  Ters osmoz

  Su hazırlamanın her türü farklı saflık derecelerine ulaşır.

  Ters osmoz işlemi suyu bir membrandan geçmeye zorlar. Yıkamanın bu durumda hiçbir impürite olmadan gerçekleştirilmesi, bulaşıklar, çatal bıçak veya bardaklar üzerinde iz kalmamış olması demektir. Yıkanan parçalar göz kamaştırıcı temizlikte ve kullanıma hazır olduğundan artık silerek parlatmaya gerek yoktur

  Tam demineralizasyon

  Su hazırlamanın her türü farklı saflık derecelerine ulaşır.

  Tam demineralizasyon işlemi sudaki tuz ve mineralleri tamamen giderir. Kalitesi distile su gibidir ve kaplar, çatal bıçak veya bardaklar üzerinde iz bırakmaz. Vakit alan silerek parlatmaya gerek kalmadan parlaklık ve ışıltı verir.

  Kısmi demineralizasyon

  Su hazırlamanın her türü farklı saflık derecelerine ulaşır.

  Yumuşatmaya rağmen, çözünür mineraller suda kalacak ve bulaşıklar üzerinde tabakalaşacaktır.

  Kısmi demineralizasyon iyon değiştirme kullanarak bu tuz içeriğini düşürür ve neredeyse tabakasız yıkama sonuçları sağlar

  Yumuşatma

  Su hazırlamanın her türü farklı saflık derecelerine ulaşır.

  Su sertliğinin büyük çoğunluğu beyaz bir iz olarak makine içinde ve bulaşıkların üzerinde dağılır. Yumuşatılmış, kireçten arındırılmış su ile kireç tabakaları ve bunun makineye verdiği hasar önlenir. Bu da deterjan ve parlatıcıların en iyi şekilde etki etmesini mümkün kılar ve yıkama sonuçlarının böylece daha iyi ve tüketim oranlarının daha düşük olmasını sağlar.

  Arıtılmamş su

  Su hazırlamanın her türü farklı saflık derecelerine ulaşır.

  Hazırlanmamış su pislikler ile bulaşıklar ve bardaklar üzerinde iz bırakan, bulaşık makinesinin hasar görmesine neden olan kireç ve mineraller içerir.

 • Arıtılmamş su
 • Yumuşatma
 • Kısmi demineralizasyon
 • Tam demineralizasyon
 • Ters osmoz
Yüklemeler
Kişisel Danışmanlık

Bireysel danışma veya herhangi bir soru için, lütfen bize ulaşın

 • Tel  +90 (0)212 447-29 99
 • Fax +90 (0)212 447-39 99
  E-Mtdvsvailcb7 (info@rnxwirnnterhsrifalterrlpsl.cbf8viom.trhpl)

(info@wiyrmlpnter2hzhalt/gfouer.tycdinl)

Göz kamaştıran yıkama sonuçları için. Tamamen arıtılmış saf su.

Tam demineralizasyonda, iyon değiştirme yöntemi kullanılarak sudaki tüm tuz ve mineraller alınır.

Su kalitesi, saf su gibidir. Bu su; tepsi, çatal-kaşık-bıçak veya bardaklar üzerinde iz bırakmaz. 

Yıkadığınız parçalar göz kamaştıracak ve vakit alan silerek parlatmaya gerek kalmadan parlayacak.

Tamamlayıcı ürünler

Bulaşık Makineleri | Deterjanlar | Basketler